V souvislosti se stávajícím opatřením s mění harmonogram výdeje stravy pro žáky MŠ, ZŠ a cizí strávníky následovně:

   

 8.15 hod...........................................svačina MŠ

10.30 - 11. hod....................................výdej cizí strávníci do jídlonosičů

                                                             přes okénko

11.15  -  11.45 hod...............................oběd MŠ

12.00  - 13.hod.................................... oběd ZŠ 

14.15....................................................odpolední svačina MŠ

   

Žáci ZŠ přichází na oběd ve 2 skupinách.

Žáci si před příchodem do jídelny řádně umyjí ruce dezinfekčními přípravky.

V jídelně mají prostřené stoly s příbory, polévkou, skleničky s nápoji a saláty.

(Neprovozuje se  samoobslužný výdej).

Výdej do jídlonosičů probíhá odděleně v určený čas přes výdejní okénko.

Po každém výdeji stravy je provedena dezinfekce stolů a několikrát denně se     

provádí úklid jídelny, kuchyně a přilehlých prostor dezinfekčními prostředky.

Několikrát denně se provádí dezinfekce povrchů a předmětů (kliky, vypínače,

baterie u umyvadel, zásobníky mýdel a splachovadla WC).

Pracovníci ŠJ používají ochranné pomůcky,( roušky, štíty, rukavice, pokrývky hlavy).

Do prostoru kuchyně a jídelny nemají přístup cizí osoby.

Nezajišťují se žádné akce v prostorách školní jídelny.

V České Čermné 26.8. 2020

 

     L. Prokopová, ředˇ. školy                    L. Mošnerová, ved.ŠJ


 


Videovizitka