Rozvrhy hodin

1

2

3

4

5

Zkratky předmětů:

ČJ - český jazyk

Čt - čtení

Sl - sloh

Ps - psaní

M - matematika

Prv - prvouka

HV - hudební výchova

VV - výtvarná výchova

TV - tělesná výchova

PČ - pracovní činnosti

KK - komunikační kruh

G - geometrie

AJ - anglický jazyk

In - Informatika

Vl - vlastivěda

Př - přírodověda

Kroužky

Počítačový – pondělí 15:15 – 16:00 (2. - 3. ročník)
Hrajeme si, tvoříme – úterý 13:20 – 15:00 (1. - 5. ročník)
Zobcová flétna – středa 13:00 – 13.45 (1. - 5. ročník)
Angličtina – čtvrtek 13.00 – 13.45 (1. a 2. ročník)
Orientální tance - pátek 13:00 - 13:45 (1. - 5. ročník) - 1x za 14 dní
 
 

Informace k výuce TV na venkovním hřišti

Hodiny tělesné výchovy za příznivého počasí probíhají na obecním hřišti, které je monitorováno kamerovým systémem obce. Správcem je obec Česká Čermná, IČ: 00272574, adresa Česká Čermná čp.128, 549 21, starosta Ing. Tomáš Kulhánek, MBA. Veškeré zpracování probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Další informace a zpracovaná dokumentace ke kamerovému systému obce je k dispozici na obecním úřadě u starosty obce Česká Čermná, Tel.: 725/398 886, pověřence GDPR Ing. Eva Linhartová Tel.: 720/396 559 nebo na webových stránkách obce.

 

Provozní řád víceúčelového hřiště

Směrnice ošetřující kamerový systém multifunkčního hřiště