Na naší škole pracuje tříčlenná školská rada v tomto složení:

Mgr. Kateřina Hejzlarová za pedagogický sbor

Josef Štěpán za zřizovatele školy

Ing. Marek Sychrovský za zákonné zástupce

 

školní rok 2023/2024

Zápis ze setkání školské rady 18. 10. 2023 zde. 

 

 

Ve školním roce 2022/23 se sešla školská rada 3x. Poprvé 17. 10. 2022.

Na druhém setkání dne 21. 11. 2022 se schválilo zveřejňování zápisů z jednání na těchto stránkách. Zápis z 21. 11. 2022 ke stažení zde. 

Třetí setkání proběhlo 8. 6. 2023. Zápis ze setkání zde.