Plán jednotlivých společných akcí: 2008 / 2009

Srpen

- adaptace nových dětí formou vycházek a společných her

obě učitelky

- výroba dárků na zahájení školního roku

Září

- slavnostní zahájení školního roku

obě učitelky

- divadelní představení pí. Holasové – účast dětí ze ZŠ

vedoucí MŠ

Říjen

- Drakiáda – pro rodiče s dětmi

obě učitelky

- společné posezení rodičů a dětí

obě učitelky

Listopad

- návštěva ZŠ s předškoláky

vedoucí MŠ

- promítáme dětem

Prosinec

- Mikulášská besídka s nadílkou, i pro rodiče

celý kolektiv

- Posezení u stromečku spolu s rodiči – besídka

obě učitelky

- divadelní představení pí. Holasové

vedoucí MŠ

Leden

- návštěva ZŠ před zápisem

vedoucí MŠ

- návštěva krmelce s panem hajným, krmení, pozorování

obě učitelky

Únor

- Masopust v obci – vyrábíme masky

obě učitelky

- divadelní představení -účast dětí ze ZŠ

vedoucí MŠ

Březen

- vítání jara – zvyky, písně

obě učitelky

- velikonoční pečení a zdobení

obě učitelky

- otvírání studánek- tradice, zvyky

obě učitelky

- posezení s rodiči a dětmi

obě učitelky

- výlet do Náchoda – exotická zvířátka

obě učitelky

Duben

- pálení čarodějnic odpolední posezení u ohně s rodiči

obě učitelky

- pomlázka – dýnování chlapců i děvčat

obě učitelky

- zahájení plaveckého výcviku

vedoucí MŠ

Květen

- exkurze ke včelařům pí. Litterové

obě učitelky

- výlet do Náchoda – pozorování zvěře v oboře Amerika

obě učitelky

Červen

- MDD – týden plný her a zábavy / den v maskách,sportovní hry/

obě učitelky

- školní výlet spolu s rodiči do ZOO ve Dvoře Králové n. Labem

obě učitelky

- slavnostní rozloučení s předškoláky – oslava s dárky

obě učitelky

- ukončení školního roku – posezení u ohně spolu s rodiči

obě učitelky

Po celý rok bude jednou týdně probíhat výtvarně – pracovní kroužek a to jak pro děti ze ZŠ, tak pro vybrané děti z MŠ. Kroužek vedou obě učitelky po své pracovní době.