je sdružením rodičů a přátel dětí a školy při základní škole v České Čermné, které je založeno především z rodičů dětí, navštěvujících zdejší školu v České Čermné. 


Vedoucí klubu
Lucie Balcarová

pokladník
Milena Kučerová


Klub rodičů přispívá žákům na nákup školních pomůcek, pravidelně hradí zčásti plavecký výcvik žáků, přispívá na vstupy při školních exkurzích a výletech.

Schůzky:

2. 10. 2023

27. 11. 2023

15. 1. 2024

25. 3. 2024

3. 6. 2024