Podněty k tvorbě „nového územního plánu“

Obec Česká Čermná přijímá podněty a požadavky k novému územnímu plánu obce.

Podněty a požadavky podávejte na formuláři, který je ke stažení zde, nebo je k vyzvednutí na obecním úřadě v době úředních hodin.

 Zároveň upozorňujeme, že lhůta pro podání podnětů a požadavků je do 31.8.2020.

 Obecní úřad Česká Čermná

 V České Čermné, dne 25.2.2020