Organizace kroužků v mateřské škole


 

Bruslení 2020

S sebou: brusle, helmu,nepromokavé šusťákové rukavice,čepici bez bambule, pití, drobnou svačinku – např. ovoce či Brumík ( svačina se bere z MŠ), vyšší ponožky do bruslí, vhodné oblečení na převléknutí na led

Termíny: 6.10, 13.10, 20.10, 3.11, 10.11, 24.11, 1.12, 8. 12, 15.12 , 22. 12 (bruslení 27. 10. není)

Prosíme, aby děti byly připravené v MŠ nejpozději v 7.55 kvůli jízdě linkovým autobusem a odvozu batohů.

Prosíme o svoz bruslí k zimnímu stadionu a zpátky jednou rodiče každého dítěte. Pro organizaci se prosím napište do tabulky na nástěnce.

 


 

Informace o obnovení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

Mateřská škola se znovuotevře v pondělí 25. 05. 2020.

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Účast dítěte na předškolním vzdělávání je dobrovolná.

Zákonný zástupce každého žáka je povinen zvážit, zda své dítě ke vzdělávacím aktivitám přihlásí. Předškolní vzdělávání v nouzovém stavu bude organizováno především pro pracující rodiče.

Prosím pečlivě si přečtěte Podmínky a organizaci předškolního vzdělávání při obnovení provozu MŠ.

Informujte školku o účasti dítěte na předškolním vzdělávání MŠ nejpozději do 15. 05. 2020.


Zápis do MŠ 2020 

Námětovník

Milí rodiče,

pokud se Vašim dětem stýská po činnostech ve školce, připravila jsem pro Vás námětovník aktivit, podle kterého můžete své ratolesti zabavit. Je podobný týdennímu tématu v MŠ. Činnosti jsou různorodé, připravené na domácí prostředí. V námětovníku najdete odkazy na videa, písničky.

Předem chci upozornit, že plnění aktivit není povinné a je čistě na Vás, zda budete s dětmi zpívat, vyrábět, učit se básničky nebo si jen povídat. Budu ale velice ráda za Vaši zpětnou vazbu.

Doufám, že si společně strávený čas užijete a doufám, že se brzy zase uvidíme ve třídě školky.

Kdyby Vám cokoli nebylo jasné, kontaktujte mě. Zároveň jsem po telefonické domluvě připravená Vám poskytnout tištěnou formu námětovníku včetně příloh.

S pozdravem

Vaše paní učitelka Martina