Informace o obnovení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

Mateřská škola se znovuotevře v pondělí 25. 05. 2020.

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Účast dítěte na předškolním vzdělávání je dobrovolná.

Zákonný zástupce každého žáka je povinen zvážit, zda své dítě ke vzdělávacím aktivitám přihlásí. Předškolní vzdělávání v nouzovém stavu bude organizováno především pro pracující rodiče.

Prosím pečlivě si přečtěte Podmínky a organizaci předškolního vzdělávání při obnovení provozu MŠ.

Informujte školku o účasti dítěte na předškolním vzdělávání MŠ nejpozději do 15. 05. 2020.