Projekt Školní zahrada


Od 27.2.2009 se zde budete dozvídat informace o novém projektu na zvelebení školní zahrady.

6.4.2009
Zahrada dnes11.3.2009
Porada se spolurealizátorem Michalem Konvalinou a konzultantem Richardem Hrachovým


6.3.2009
Výroba modelů školní zahrady26.2.2009
Zasedání zastupitelstva obce, na kterém paní ředitelka Libuše Prokopová seznámila přítomné s novým projektem.
26.2.2009
Několik fotografií ze stávající zahrady


25.2.2009
Živá diskuse v učitelském sboru.
25.2.2009
Děti kreslí novou zahradu.


18.2.2009
1. jednání se starostkou obce. Paní ředitelka Mgr. Libuše Prokopová s paní učitelkou Mgr. Hanou Hlaváčkovou seznamují starostku obce Evu Smažíkovou s projektem.