Informace o škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod
Adresa školy: 549 21 Česká Čermná 65
IČ: 75 016 486
DIČ: CZ75016486
Zřizovatel: Obec Česká Čermná, 549 21 Česká Čermná 128


Od 1.1.2003 jsme příspěvkovou organizací, která sdružuje:
- Základní školu
- Mateřská školu
- Školní jídelnu
- Školní družinu s jedním oddělením (zřízena s účinností od 1.9.2008)

 Základní škola - dvoutřídní škola s žáky v 1. až 5. ročníku

adresa: 549 21 Česká Čermná 65
kapacita 50 žáků
ředitelka Mgr. Libuše Prokopová
učitelka Mgr. Hana Hlaváčková
učitelka Mgr. Kateřina Hejzlarová
asistentka pedagoga: Andrea Kňazovčíková
školnice Iveta Maršíková


Třídy a žáci:
školní rok 2023/2024 – celkem 22 žáků ve dvou třídách rozděleno takto:
I. třída – 1. a 2. ročník – 11 žáků tř. uč. Mgr. Libuše Prokopová
II. třída – 3., 4. a 5. ročník – 11 žáků tř. uč. Mgr. Hana Hlaváčková
 
Vzdělávací program: ŠKOLA VENKOVA

 
Školní družina
IZO: 181 002 361
Vychovatelka: Iveta MaršíkováMateřská škola
adresa: 549 21 Česká Čermná 158
jednotřídní MŠ s kapacitou 30 dětí
zástupkyně ředitelky: Mgr. Adéla Vašíčková
učitelka: Zlata Sarpong, Dis.
asistentka pedagoga: Iveta Vránová
dohlídání dětí: Kateřina Vránová
uklízí: Jitka Kulhánková, Lenka Svěcená
topič: Milan Maršík
 
Vzdělávací program: SPOLEČNĚ POZNÁVÁME SVĚT
 
Školní jídelna
adresa: 549 21 Česká Čermná 158
kapacita 120 jídel (od 1.9.2018)
vedoucí: Martina Lhotská
kuchařka: Lenka Svěcená
V jídelně se připravují ranní a odpolední svačinky pro děti MŠ, vaří se obědy pro děti ze školky, pro žáky školy a pro oběd si chodí i cizí strávníci (ŠJ má vydaný na tuto činnost živnostenský list).
Kroužky ve škole:
- kroužek AJ – vede Mgr. Kateřina Hejzlarová  
- hra na zobcovou flétnu – vede Mgr. Hana Hlaváčková
- kroužek Hrajeme si, tvoříme – vede Iveta Maršíková 
- kroužek PC – vede Mgr. Hana Hlaváčková
- orientální tance - vede Bc.Tereza Išová (přihlášky na webu SVČ Déčko Náchod)
- sportovní - vede Michal Šedivý