Projekt Klíč k dalším dovednostem

S účinností od 1. 9. 2021 se naše příspěvková organizace (základní škola i mateřská škola) zapojila do realizace projektu v Operačním programu Výzkum, věda, a vzdělávání, výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3,  

s reg. číslem a názvem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022364 Klíč k dalším dovednostem. 

V základní škole se v rámci projektu zaměříme na projektové vyučování - projektový den ve výuce a mimo školu, na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, z dotace nakoupíme výpočetní techniku - 5 tabletů a 5 notebooků včetně příslušenství a využijeme je při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.

V mateřské škole jsme opět zaměřeni na projekty - projektový den ve škole i mimo školu, školka si pořídí 10 tabletů s příslušenstvím pro využití v předškolním vzdělávání a 1 notebook pro pedagoga.

Celková částka způsobilých výdajů, kterou budeme čerpat, činí 431 376,00 Kč:

částka pro základní školu je 232 584,00 Kč,

pro mateřskou školu je přidělená dotace ve výši 198 792,00 Kč.

Datum ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2023.